Teagmháil

An úsáideann tusa Vifax?

Tá muid ag iarraidh bunachar d’úsáideoirí Vifax a chur le chéile agus ba mhaith linn pé smaointe atá agat a chloisint.

Brúigh ar an bpictiúr seo chun leathanach na suirbhéanna a fheiscint:

Nó mas mian leat teachtaireacht ghearr a fhágaint nó fiosrú a dhéanamh, tig leat an ghnáth-fhoirm a úsáid:


Aischothú