SuirbhéCéard í do thuairim ar Vifax? Conas a d’fhéadfaimis feabhas a chur air?

Comhlánaigh an suirbhé seo, le seans a fháil dearbhán One-for-All €100 a bhuachan.

Más foghlaimeoir thú, brúigh anseo chun tabhairt faoin gceistneoir as Gaeilge.
Más múinteoir thú, brúigh anseo chun tabhairt faoin gceistneoir as Gaeilge.

What do you think of Vifax? How could we develop or improve it?

Fill in this questionnaire and be in with a chance of winning a €100 One-for-All voucher.

If you are a learner, please click here to complete the questionnaire in English.
If you are a teacher, please click here to complete the questionnaire in English.