AN EAGLAISLá Fhéile Gobnait
Cuairt ón bPápa
Na Misin
Crois gearrtha
Cainteanna chun Pápa Nua a Thoghadh